ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. - දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, පහල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.

අපගේ දැක්ම

ජනතා හිතවාදී විශිෂ්ටතම රාජ්‍ය සේවාවක් සැපයීම.

චීනයේ හයිනන් ( Hainan) ස්වයං පාලිත පලාතේ උප ආණ්ඩුකාර සෙන් ඩැන්යං මහතා ඇතුළු හත් දෙනෙකුගෙන් යුතු දුත පිරිසක් ගරු දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, ගාල්ල ලයිට් හවුස් හෝටලයේ දී හමුවිය.

දකුණු පලාත සහ චීනයේ හයිනන් පලාත අතර 2004 වසරේ දී අත්සන් කළ ‘මිතුරු පළාත්‘ සංකල්පය යටතේ සංචාරක, කෘෂිකර්ම, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික සබදතා වර්ධනය කර ගැනීම මෙම හමුවේ අරමුණ විය.

 

දකුණු පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාර ධූරයට අභිනවයෙන් පත්වූ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා නිල වශයෙන් සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම 2019 ජනවාරි 14 දින ගාල්ල, පහළ ඩික්සන් පාරේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදුවිනි.

 

 

 

 

අපගේ මෙහෙවර

ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැවරී ඇති ව්‍යවස්ථාපිත හා ව්ධායක බලතල ක්‍රියාවට නැංවීම තුලින්, මහජනතාවගේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මෙතෙක් නොවිසදුණු ගැටළු කාර්යක්ෂමව හා අනලස්ව විසදීම හා සාධාරණත්වය ඉටුකිරීම පළාත තුළ ක්‍රීයාත්මක වන සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමතාවයකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබාදීම පසුවිපරම් කිරීම හා ජනතා හිතවාදී තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් පළාතේ  ජනතාවට උපරිම සේවාවක් ලබාදීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

Southern Province Governors Office Website