ජාතික රණවිරු දින අනුස්මරණ වැඩසටහනට සමගාමීව දකුණු පළාත් රණවිරු දින සැමරුම් වැඩසටහන දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල නගරයේ රණවිරු ස්මාරකය ඉදිරිපිට දී 2019 ජූලි මස 02 දින මහත් අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්විනි.

රටේ නිදහස, සෛරීත්වය හා භෞමික අඛණ්ඩතාවය වෙනුවෙන් තම ජීවිත පිදූ අභීත රණවිරුවන්ට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් ප්‍රමුඛ ආරාධිතයන්, රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන්, පියවරුන්, මව්වරුන් ඇතුළු ඥාතීන් විසින් රණවිරු ස්මාරකය වෙත පුෂ්පෝපහාර දක්වනු ලැබීය.

 

Southern Province Governors Office Website