• මොරවක කීර්ති අ‍‍බේවික්‍රම ජාතික පාසලේ දී 2019-07-28 දින පැවති 'දක්ෂිණ ජනසෙත' ආණ්ඩුකාරවර ජංගම සේවය දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමාත් සහභාගී වුණා.

ආණ්ඩුකාරවර ජංගම සේවයේ ජනතාවට පවතින ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සදහා ආණ්ඩුකාරවර කාර්‍යාලයෙන් පැවැත් වූ මහජන කුටිය.

ආණ්ඩුකාර ජංගම සේවය‘ ට සමගාමීව පාසල් දරුවන්ට පොත් බෑග් පිරිනමන්නට එක් වූ

   • දකුණු පළාතේ ගුරු සහායකයින් 118 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ පත්වීම් ලබයි...

    දකුණු පළාතේ ධර්මාචාර්ය, ස්වේච්ඡා සහ දෙමළ මාධ්‍ය වතු පාසල් ගුරු සහායකයින් 118 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 පන්තියට බඳවා ගැනීමේ පත්වීම් ලිපි 2019-07-29 දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අතින් ලබා ගත් හ.

     

ජාතික රණවිරු දින අනුස්මරණ වැඩසටහනට සමගාමීව දකුණු පළාත් රණවිරු දින සැමරුම් වැඩසටහන දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල නගරයේ රණවිරු ස්මාරකය ඉදිරිපිට දී 2019 ජූලි මස 02 දින මහත් අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්විනි.

රටේ නිදහස, සෛරීත්වය හා භෞමික අඛණ්ඩතාවය වෙනුවෙන් තම ජීවිත පිදූ අභීත රණවිරුවන්ට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් ප්‍රමුඛ ආරාධිතයන්, රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන්, පියවරුන්, මව්වරුන් ඇතුළු ඥාතීන් විසින් රණවිරු ස්මාරකය වෙත පුෂ්පෝපහාර දක්වනු ලැබීය.

 

The discussion with the delegation from Hainan Province China  

 

 • Hon. Governor Mr. Rajith Keerthi Tennakoon Assume duties on 14-01-2019

 

 

 

Southern Province Governors Office Website