රොන්නදූවේ ඥානතිලක නාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙත මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලී වනවාසමහා නිකායේ ගාලු දිසාවේ උප ප්‍රධාන සංඝ නායක පදවිය පිළිබඳ අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම

පිටිගල කිරිදොළ දහම්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය සහ තල්ගස්පේ ප්‍රඥාප්‍රදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානය යන උභය විහාරාධිපති රොන්නදූවේ ඥානතිලක නාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙත මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලී වනවාස මහා නිකායේ ගාලු දිසාවේ උප ප්‍රධාන සංඝ නායක පදවිය පිළිබඳ අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම පෙබරවාරි 20 වන දින කිරිදොළ දහම්ළෙන ආරණ්‍යයේ දී පැවැත්විණ.

මහා විහාර ශ්‍යාමෝපාලී වනවාස මහා නිකායේ අනු නායක හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයද, දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා ප්‍රමුඛව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ඉඩම් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ මැතිතුමා යන අමාත්‍යවරුන්ද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණියද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීය.

 

Retaining Walls Kirkland