ගාලු අමරපුර අරියවංශ සද්ධම්ම යුක්තික නිකායේ ගාලු වැල්ලබඩ පත්තුව, බෙන්තර වලල්ලාවිට කෝරළය යන දෙදිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවිය පිළිබද අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම.

උතුරු මාගල සිරි විසුද්ධාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කරන්දෙණියේ විමලවංස නා හිමි පාණන් වහන්සේට ගාලු අමරපුර අරියවංශ සද්ධම්ම යුක්තික නිකායේ ගාලු වැල්ලබඩ පත්තුව, බෙන්තර වලල්ලාවිට කෝරළය යන දෙදිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවිය පිළිබද අක්තපත්‍ර දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සුරතින් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය නවම් මස 25 වන දා පැවැත්විණ.

අමරපුර ආරියවංස සද්ධම්ම යුක්තික මහා නිකායේ මහානායක ශාස්ත්‍රපති එගොඩමුල්ලේ අමරමෝලි මහා නා හිමිපාණන් වහන්සේ සහ පොළොන්නරුව කඳුරුවෙල ජයන්ති මහා විහාරාධිපති අමරපුර අරියවංශ සද්ධම්ම යුක්තික මහා නිකායේ මහා ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍යපාද කඳුරුවෙල ධම්මපාල නා හිමි පාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Retaining Walls Kirkland