බේරුවල, සපුගොඩ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේහි ඉපැරණි සීමාමාලකය සංරක්ෂණය කරමින් ඉදිකරන ලද.....

බේරුවල, සපුගොඩ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේහි ඉපැරණි සීමාමාලකය සංරක්ෂණය කරමින් ඉදිකරන ලද ආරක්ෂක පුවර සහ බෝධිය වටා ඉදිකල රන්වැට විවෘත කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විහාරයේ දී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාව සඳහා මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න, අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක සහ දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුලු මැති ඇමතිවරුන් මෙන්ම ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Retaining Walls Kirkland